I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


See classic cars and more at Carew Castle on Monday 1 May from 10am-4pm.
Safleoedd y Parc Cenedlaethol yn cynnal digwyddiadau cyffrous dros ŵyl banc Calan Mai

Bydd tri atyniad Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i gyd yn cynnal digwyddiadau cyffrous dros benwythnos gŵyl y banc, felly bydd hwyl ar gael i’r teulu cyfan, ble bynnag ydych chi yn y sir.

Gyhoeddi 26/04/2017

An official campaign logo has been launched for the St Davids and the Hundred of Dewisland bid to become UK City of Culture in 2021.
Lansio logo swyddogol cais Tyddewi i fod yn Ddinas Diwylliant

Mae ymgyrch Tyddewi a Chantref Pebidiog i fod yn Ddinas Diwylliant y DU yn 2021 wedi lansio logo ei swyddogol wrth i gam cyntaf y broses gais ddod i derfyn.

Gyhoeddi 25/04/2017

The bid for St Davids and the Hundred of Dewisland to become UK City of Culture in 2021 needs your support and ideas. Image © Pembrokeshire Coast National Park Authority.
Rhannwch eich syniadau a chefnogi cais Tyddewi i ddod yn Ddinas Diwylliant

Mae’r tîm sydd wrth wraidd yr ymgyrch i ddod â Dinas Diwylliant y DU i Dyddewi a Chantref Dewisland yn 2021 yn apelio at bobl i gefnogi'r cais drwy ymuno â'r ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol a mynychu nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus.

Gyhoeddi 13/04/2017

The Discovery in the Dark Wales website features information to help residents, visitors and businesses make the most of the dark skies above Wales’ three National Parks.
Prosiect newydd i hybu Parciau Cenedlaethol Cymru ar ôl iddi dywyllu

Mae prosiect newydd yn tynnu sylw at dri Pharc Cenedlaethol Cymru fel lleoliadau awyr dywyll arbennig iawn, gyda chyfleoedd i fwynhau gweithgareddau sy'n cyrraedd y tu hwnt i weithgareddau traddodiadol fel syllu ar y sêr a seryddiaeth.

Gyhoeddi 12/04/2017

Cherry Pickles, The Most Bleeding Yew, 1993 © The Artist.
Arddangosfa Oriel y Parc i ddatgelu cysylltiadau chwedlonol â thirwedd Arfordir Penfro

Gyda'r Flwyddyn Chwedlau yn ysbrydoli llawer i ddarganfod straeon gwerin enwog Cymru, mae arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr y Parc yn Nhyddewi yn addo dod â'r straeon hyn a'u cymeriadau lliwgar yn fyw.

Gyhoeddi 07/04/2017

The trainees used newly acquired skills to remove a growth of rhododendron, one of three species being targeted in the Gwaun Valley catchment by the Stitch in Time project.
Hyfforddeion yn mynd i'r afael â rhywogaethau goresgynnol yn Nhrecŵn gyda'r prosiect Pwyth mewn Pryd

Mae dau o brosiectau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi ymuno i fynd i'r afael â rhywogaethau estron goresgynnol yn Admiralty Park, Y Cwm yn Nhrecŵn, sy’n rhan o Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau.

Gyhoeddi 05/04/2017

Public engagement sessions will be held in St Davids, Fishguard and Solva to help shape the bid for St Davids and Hundred of Dewisland to become UK City of Culture in 2021.
Byddwch yn rhan o gais Tyddewi am statws Dinas Diwylliant y DU

Wrth i gais Tyddewi a Chantref Pebidiog am statws Dinas Diwylliant y DU yn 2021 ddechrau codi stêm, caiff aelodau o'r cyhoedd eu hannog i ddod ynghyd i helpu i greu cais sy'n deilwng o ennill y teitl clodwiw.

Gyhoeddi 05/04/2017

Whitesands Bay
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cefnogi cais Tyddewi i fod yn Ddinas Diwylliant 2021

Mae Aelodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cytuno ar becyn i gefnogi’r cais i Dyddewi a Chantref Pebidiog gael eu henwi’n Ddinas Diwylliant y Deyrnas Unedig yn 2021.

Gyhoeddi 31/03/2017

2.	Hear stories of warriors, hunters, soldiers and fairies at Castell Henllys Iron Age Village as part of a ‘cracking’ programme of Easter activities.
Anturiaethau Chwedlonol dros y Pasg ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Crëwch eich chwedl eich hun y Pasg hwn gyda digonedd o weithgareddau a digwyddiadau i'r teulu a fydd yn cael eu cynnal ledled yr unig Barc Cenedlaethol arfordirol yn y DU.

Gyhoeddi 31/03/2017

Coast to Coast 2017 cover
Cynlluniwch eich Blwyddyn Chwedlau yn Sir Benfro gyda Coast to Coast

Gall ymwelwyr a thrigolion Sir Benfro ddarganfod sut i wneud y mwyaf o unig Barc Cenedlaethol arfordirol y Deyrnas Unedig yn ystod Blwyddyn Chwedlau 2017 Cymru trwy gael ysbrydoliaeth o gylchlythyr Coast to Coast Sir Benfro sy’n llawn gwybodaeth.

Gyhoeddi 24/03/2017

« First ‹ Previous 1 to 10 of 90 Next Last »

 Subscribe in a reader